IJSCLUB KLEIN BEGIN

Deelentocht

De Deelentocht is een natuurtoertocht in natuurgebied De Deelen. Het is een laagveengebied met petgaten, struikgewas, riet en weilanden. Startpunt is Café De Ulesprong waarna de tocht via De Kleine Deelen via de Hooivaart door De Grote Deelen gaat.

De laatste Deelentocht was op vrijdag 11 en zaterdag 12 februari 2012.

Deelentocht

Laatst gereden Deelentocht was op vrijdag 11 en zaterdag 12 februari 2012.

Korte Baan

Laatst gereden korte baan wedstrijd was op 2 februari 2012.

Agenda

Geen